تارنما

اطلاعات حساب بانکی تارنما

لطفا مبلغ فاکتور را از طریق یکی از روش های زیر به نام آقای محمدرضا براتی واریز و اطالعات پرداختی شامل (شماره فاکتور، شماره پیگیری، شماره ارجاع، زمان و تاریخ پرداخت) را به ایمیل support@tar-nama.com ارسال نمایید.

 

شماره حساب بانک پاسارگاد 370 8000 10599797 1
شماره 16 رقمی کارت شتاب 5022-2910-2343-6700
شماره شبا بانک پاسارگاد IR05 0570037080010599797101
شماره شبا بانک ملت IR87 0120020000005191319969