طراحی وب سایت و طراحی اتوماسیون اداری تارنما، با بهترین کیفیت و امکانات، آماده طراحی انواع سایت فروشگاهی، وب سایت سازمانی و پرتال، وب سایت شرکتی، وب سایت پزشکی، وب سایت خدماتی، وب سایت آموزشی، وب سایت خبری، طراحی وب سایت b2b ، طراحی وب سایت دانشگاهی، طراحی وب سایت فیلم و موسیقی، طراحی وب سایت آژانس هواپیمایی، طراحی وب سایت خبرگزاری، طراحی وب سایت رزواسیون می باشد. طراحی نرم افزار موبایل تحت اندروید و ios یکی دیگر از خدمات تارنما می باشد. کیفیت برتر و نمونه کارهای بسیار در طراحی نرم افزار موبایل می تواند شما را به اهداف خود برساند.

طراحی وب سایت

طراحی سایت

طراحی حرفه ای وب سایت

تعرفه خطوط sms

همه پنلهای پیامک تارنما که امکان ارسال پیامک انبوه را دارند، دارای چند شماره عمومی 8 رقمی با پیش شماره 1000، 2000 ، 3000  و 5000 هستند که می توانید با آنها اس ام اس انفرادی یا انبوه ارسال کنید،
همچنین همه پنلها دارای خط اختصاصی هدیه هستند.

خطوط اختصاصی به دو صورت تصادفی و انتخابی هستند، هزینه کلیه خطوط اختصاصی تصادفی بر مبنای غیر رند و هزینه کلیه خطوط انتخابی بر مبنای رند حساب می شود. در خطوط انتخابی پیش شماره 1000، ده رقم سمت راست را می توانید خودتان انتخاب کنید و در خطوط پیش شماره 3000 شش رقم سمت راست را خودتان می توانید انتخاب نمایید.

 

برای دیدن تعرفه پیامک کلیک نمایید

 

برای دانلود تعرفه پنل پیامک و خطوط کلیک نمایید

 

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 1000
نعداد ارقامنمونه شمارهنوع شمارهقیمت (ریال)
14 رقم 1000XXXXXXXXXX غیر سفارشی 170000 ریال
14 رقم 1000XXXXXXXXXX سفارشی 300000 ریال
13 رقم 1000XXXXXXXXX غیر سفارشی 380000 ریال
13 رقم 1000XXXXXXXXX سفارشی 710000 ریال
12 رقم 1000XXXXXXXX غیر سفارشی 720000 ریال
12 رقم 1000XXXXXXXX سفارشی 1350000 ریال
11 رقم 1000XXXXXXX غیر سفارشی 1360000 ریال
11 رقم 1000XXXXXXX سفارشی 2500000 ریال
10 رقم 1000XXXXXX غیر سفارشی 1700000 ریال
10 رقم 1000XXXXXX سفارشی 3800000 ریال
9 رقم 1000XXXXX غیر سفارشی 2470000 ریال
9 رقم 1000XXXXX سفارشی 4700000 ریال
8 رقم 1000XXXX غیر سفارشی 3600000 ریال
8 رقم 1000XXXX سفارشی 6300000 ریال
تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 2000
نعداد ارقامنمونه شمارهنوع شمارهقیمت (ریال)
12 رقم 2000XXXXXXXX غیر سفارشی 1940000 ریال
12 رقم 2000XXXXXXXX سفارشی - غیر رند 2490000 ریال
12 رقم 2000XXXXXXXX سفارشی - نیمه رند 3000000 ریال
12 رقم 2000XXXXXXXX سفارشی - رند 3500000 ریال
10 رقم 2000XXXXXX غیر سفارشی 3800000 ریال
10 رقم 2000XXXXXX سفارشی - غیر رند 4940000 ریال
10 رقم 2000XXXXXX سفارشی - نیمه رند 6900000 ریال
10 رقم 2000XXXXXX سفارشی - رند 9930000 ریال
9 رقم 2000XXXXX غیر سفارشی 6700000 ریال
9 رقم 2000XXXXX سفارشی - غیر رند 7800000 ریال
9 رقم 2000XXXXX سفارشی - نیمه رند 9700000 ریال
9 رقم 2000XXXXX سفارشی - رند 14500000 ریال
8 رقم 2000XXXX غیر سفارشی 11800000 ریال
8 رقم 2000XXXX سفارشی - غیر رند 13800000 ریال
8 رقم 2000XXXX سفارشی - نیمه رند 15900000 ریال
8 رقم 2000XXXX سفارشی - رند 25000000 ریال
8 رقم 2000XXXX سفارشی - خیلی رند 65000000 ریال
تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 3000
نعداد ارقامنمونه شمارهنوع شمارهقیمت (ریال)
14 رقم 3000XXXXXXXXXX غیر سفارشی 200000 ریال
14 رقم 3000XXXXXXXXXX سفارشی 300000 ریال
12 رقم 3000XXXXXXXX غیر سفارشی 900000 ریال
12 رقم 3000XXXXXXXX سفارشی 950000 ریال
10 رقم 3000XXXXXX غیر سفارشی 1130000 ریال
10 رقم 3000XXXXXX سفارشی 1200000 ریال
تعرفه خطوط دیگر
نعداد ارقامنمونه شمارهنوع شمارهقیمت (ریال)
- مختلف بین المللی 2600000 ریال

* تمامی قیمت های فوق به ریال می باشند.
* قیمت های ارائه شده بر اساس قیمت هایی است که اوپراتورها ارائه می نمایند.
* به قیمت های فوق 5 درصد ارزش افزوده اضافی خواهد شد.


برای دریافت مقاله های وب سایت در ایمیل خود، آدرس ایمیل خود را در خبرنامه ما ثبت نمایید.