طراحی وب سایت و طراحی اتوماسیون اداری تارنما، با بهترین کیفیت و امکانات، آماده طراحی انواع سایت فروشگاهی، وب سایت سازمانی و پرتال، وب سایت شرکتی، وب سایت پزشکی، وب سایت خدماتی، وب سایت آموزشی، وب سایت خبری، طراحی وب سایت b2b ، طراحی وب سایت دانشگاهی، طراحی وب سایت فیلم و موسیقی، طراحی وب سایت آژانس هواپیمایی، طراحی وب سایت خبرگزاری، طراحی وب سایت رزواسیون می باشد. طراحی نرم افزار موبایل تحت اندروید و ios یکی دیگر از خدمات تارنما می باشد. کیفیت برتر و نمونه کارهای بسیار در طراحی نرم افزار موبایل می تواند شما را به اهداف خود برساند.

طراحی وب سایت

طراحی سایت

طراحی حرفه ای وب سایت

حقوق اینترنت یا Cyber Law !

حقوق اینترنت یا Cyber Law !

حقوق اینترنت یا Cyber Law !

  • تاریخ: 9-19-1391
  • تعداد بازدید: بازدید

حقوق اینرنت(تارنما)

در كشورهای صنعتی حقوق و قوانین و مقررات و قواعد و احكام حقوقی همگام با پیشرفت صنایع فنآوری و علوم جدید پیش می رود. اختراع، توسعه و گسترش كامپیوتر (رایانه) در كشورهای بزرگ صنعتی قوانین خاص و مقررات حقوقی ویژهای به وجود آورده و درنتیجه نهادهای جدید حقوقی نیز پابه منصه ظهور گذاشته اند.

اختراع اینترنت و توسعه دانش سایبرنتیك «Cybernetics» و پیدایش انواع ماهوارهها و پستهای الكترونیكی و روباتهای هوشمند نهادهای حقوقی تازهای پدیدآوردهاست كه مهمترین آنها، حقوق اینترنت Cyber Law می باشد. كامپیوترها در سرتاسر دنیا به هم وصل شده و با یكدیگر ارتباط دارند. آنها انواع اطلاعات و دادههای گوناگون را در سرتاسر دنیا در اختیار استفاده كنندگان از كامپیوتر قرار می دهند. كامپیوترها دنیا را بسیار كوچك كرده و ملتها را به هم نزدیكتر كرده اند و همه در اطلاعات، آگاهی، دانایی و كشفیات هم شركت می كنند.شبكه های كامپیوتری از شبكه های پشتیبانی جهانی، متوسطه و محلی تشكیل می شود. این شبكه ها شامل شبكه های تجاری، آموزشی، دولتی و شبكه های تحقیقاتی هستند كه در شبكه های فیزیكی دنیا با پروتكل اینترنت توزیع شده اند. اینترنت اساساً یك شبكه جهانی است كه سبب می شود كامپیوترها با هم صحبت كنند. اینترنت یا شبكه جهانی رایانه ای آثار حقوقی فراوانی را ایجاد كرده است كه ما در «حقوق اینترنت» یا Cyber Law آن را مورد بررسی قرارمی دهیم :

 

«حقوق اینترنت» از نظر حقوق آمریکا

1- فضای رایانهای یا Cyber – Space:

فضای رایانه ای نخستین بار به وسیله یكی از نویسندگان آمریكایی به نام ویلیام گیبون مورداستفاده قرارگرفت. او این كلمه را در زمان خود «Neuro mancer» به كاربرد. او در داستان علمی تخیلی خود به قهرمانانی اشاره می كند كه هنگام كار برروی كامپیوتر خود از طریق ذهن و نیروی ذهنی خود به درون ماتریس های اطلاعات و داده های كامپیوتر سفر می كنند و درواقع از طریق ذهن به اطلاعات درون كامپیوتر دسترسی پیدا می كنند. گرچه این مطلب یك داستان تخیلی است اما درحقوق اینترنت جا افتاده است. به طوری كه اگر كسی از اطلاعات كامپیوترها بدون اجازه صاحبان آن سوءاستفاده كند از لحاظ حقوقی قابل تعقیب است.

2- پویندگان كامپیوتر یا Cybe Squatter:

كسانی كه از اینترنت استفاده می كنند تا علایم بازرگانی متعلق به شركت های دیگر را استخراج كرده و به كمپانی هایی كه علایم بازرگانی خود را توسعه می هند فروخته و یا دست به ثبت آنها می زنند .اصطلاحاً پویندگان كامپیوتر Cybe – Squatter گفته می شود.

3- قلمرو كامپیوتری-Domain:

قلمرو كامپیوتری كه در انگلیسی Domain می گویند، در كامپیوتر «قلمرو كامپیوتری» یك آدرس سازمانی ثبت شده است كه دیگران حق استفاده از آنها را بدون اجازه ندارند.برای مثال به این فرم دقت كنید:

Military. Mil یا Org یا Some shere. Here. Com

در قلمرو كامپیوتری این كلمات اگر به كار روند یك سایت راحت تر پیدا می شود، اما اگر این كلمات نباشد شخص باید یك صورت از آدرسهای عددی اینترنت داشته باشد تا بتواند سایت خود را پیداكند. به همین دلیل كلمات قلمرو كامپیوتری برای صاحب آن ایجاد حق می كند. حقوق اینترنت در دو بخش كیفری و تجاری منشأ آثار حقوقی است.
 

حقوق اینترنت و مسایل كیفری

دزدی اطلاعات از فضای رایانه ها و پخش صور قبیحه و فیلم های خلاف اخلاق حسنه و افشاء اسرار مردم و زندگی خصوص آنان از طریق كامپیوتر و اینترنت ممنوع است. مرتكبین در قوانین فدرال آمریكا قابل تعقیب هستند. برای مثال: شعبه ششم دادگاه عالی استیناف آمریكا، رأی دادگاه تنسی را تأیید كرده است. گردش كار بدین ترتیب است كه شخصی به نام توماس در ۱۹۹۶ درخانه خود در كالیفرنیای شمالی از طریق كامپیوتر یك سیستم وسیع انتشار بولتن به وجودآورد و ارسال این بولتن را از طریق اینترنت درخانه خود انجام می داد. او برای سیستم بولتن مشتریانی را یافت كه به خط اینترنت او حق عضویت پرداخت می كردند. اعضای این خط از طریق یك مودم «Modem» می توانستند به بولتنی كه دارای عكسها و صور فبیحه بود دسترسی پیداكنند. یكی از بازرسان ادارة پست به عضویت این خط درآمد، آنگاه از توماس به عنوان فعالیت تجاری علیه عفت عمومی به دادگاه ناحیه تنسی شكایت كرد. دادگاه آمریكا پس از بررسی پرونده توماس را به اتهام فعالیت علیه عفت عمومی محكوم كرد و شعبه ششم دادگاه استیناف آمریكا آن را تأیید كرد. قانون عفت عمومی فدرال آمریكا برای اشخاصی كه عمداً به منظور تجارت یا استفاده و به رهبرداری از هرنوع عكس، تصویر و یا انتقال الكترونیكی فعالیت نمایند و وسایل و تسهیلاتی دراین مورد ایجاد بكنند كه خلاف عفت عمومی و یا غیراخلاقی باشد مجازات حبس درنظر گرفته است. بنابراین استفاده تجاری از اینترنت برای گسترش و بهرهبرداری از صور قبیحه با توجه به رأی شعبه ۶ دادگاه استیناف آمریكا ناظر به «قانون اخلاق حسنه عمومی» Community – Decency Act ممنوع است.
 

حقوق اینترنت وسایل تجاری

شبكه جهانی اینترنت یك شبكه جهانی اطلاعات است و كل پیكره دانش بشری را دربرمی گیرد. استفاده از این اطلاعات باید مطابق با پروتكل انتقال اطلاعات باشد. یكی از مهمترین نهادهای حقوق تجارت علایم بازرگانی است. امروز علایم بازرگانی، طرحهای صنعتی، اختراعات و گواهی اختراعات از اهمیت ویژه ای برخوردارند. علایم بازرگانی و طرحهای صنعتی و گواهی اختراعات (Patent) مورد حمایت قوانین كشورهای صنعتی است. در فعالیت اینترنت نیز علایم بازرگانی و كارمایه های بازرگانی بسیار مهم هستند.امروز كار تجارت با اینترنت در كشورهای توسعه یافته صنعتی به ویژه آمریكا بسیار وسیع و گسترده است. اینترنت یك واسطة بزرگ برای فروش محصول و تولید اطلاعات است. و یك بازار اقتصادی برای مذاكره است. به همین دلیل علایم بازرگانی طرحهای صنعتی و اختراعات و دیگراندیشه های پیشرو اقتصادی و مالی یا مدیریتی نیز مورد حمایت قانون گزاری می باشد. كلیه علایم بازرگانی، كلمات و نامه های بازرگانی چه ژنریك و چه تخیلی و چه ساختگی باید مورد حمایت قانون گزار قرارگیرند تا مورد دستبرد اطلاعاتی قرارنگیرند. كلمات ژنریك در آمریكا حمایت نمی شوند. درقانون ایران نیز برای كلمات ژنریك و حمایت از آنها قانون خاصی وجود ندارد كلمات ژنریك مانند: تلویزیون توستر صابون، همه جا به كار میرود و كسی آنها را از لحاظ قانونی حمایت نمی كند. گاهی كلماتی در مقابل اسامی ژنریك به كار میرود مانند صابون نرم، نوشابه گازدار، لاستیك عاجدار،این ها نیز كلمات ژنریك هستند كه صفتی از كالا را نشان می دهد. آنها نیز مورد حمایت قانون گزار آمریكا قرارنگرفتند اما می توان آنها را ثبت كرد. درقانون ایران نیز كلمات ژنریك با صفت و كیفیت خاص مورد حمایت قانون گزار نیستند و هركس می تواند آنها را مورد استفاده قراردهد.سؤال این است كه از طریق اینترنت درایران میتوان اطلاعاتی را دربارة تجاری یك شركت به خارج از مرزهای ایران منتقل كرد؟ به نظر می رسد كه اگر انتقال این اطلاعات موجب ورود خسارت به یك شركت شود از بابت مسؤولیت مدنی بتوان از شركت منتقل كنندة اطلاعات درخواست خسارت كرد. اشكال برسر اثبات انتقال این اطلاعات است كه به نظر میرسد درمورد اینترنت به این سادگی نباشد.
 
منبع : آفتاب

سایر مقاله های مدیران وب سایت